Ons doel

Dé waterfles die duurzaam is geproduceerd, herbruikbaar is, gemaakt uit één grondstof en dus volledig recyclebaar!

Ons doel

De temperatuur op aarde stijgt, de ijskappen smelten, natuurverschijnselen worden steeds heftiger, jaarlijks verdwijnen er steeds meer planten, bomen en diersoorten. Onze wereld is al miljoenen jaren onderhevig aan veranderingen, maar wij zijn er als mensheid in geslaagd om deze veranderingen binnen één generatie in een ongekend tempo te versnellen. Door de extreem snelle ontwikkeling welke wij als mensheid ondergaan, is de balans in ons ecosysteem volledig verdwenen en met bovengenoemde gevolgen van dien. Daarbij moeten wij ons realiseren dat door het verdwijnen van deze essentiële balans, de verstoringen elkaar ook nog eens versterken. 

Het tij keren kan niet alleen, maar samen kan dat wel! Dat betekent dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid moet nemen. Het leven is een kwestie van geven en nemen. De onbalans is ontstaan doordat wij meer hebben genomen van de natuur dan we hebben terug gegeven, maar hadden wij dat recht?

Bij Eurobottle nemen wij onze verantwoordelijkheid door het aanbieden van enkel duurzaam geproduceerde en herbruikbare bidons. Echter vinden wij dat dit niet meer voldoende is en daarom blijven wij constant zoeken naar mogelijke stappen op weg naar een betere toekomst. Een toekomst waarin wij weer in balans zijn met onze omgeving; de natuur en alle andere levende wezens op aarde.

Maar ik hoor je denken: Wat is nu dïe volgende stap?” Deze stap wordt gezet met de lancering van onze nieuwe Oasus waterfles. Hierbij kijken wij niet alleen naar het nog duurzamer produceren van de producten door ze minder zwaar te maken, maar vooral ook naar de fase ná het langdurig hergebruik, namelijk het recycling proces. Bij ons in Nederland en in grote delen van Europa is het inzamelen van afval op zich al relatief goed georganiseerd. Het is echter te makkelijk om aan te nemen dat ons afval daardoor ook automatisch gerecycled wordt. Dat is namelijk helaas niet het geval. Natuurlijk wordt afval in veel gevallen al gerecycled, maar het kan nog veel beter. Door enkel en alleen aan te geven dat je product recyclebaar is, betekent niet dat het product ook automatisch gerecycled kan worden. Het product moet namelijk aan een aantal eisen voldoen om daadwerkelijk gerecycled te kunnen worden, zoals bijvoorbeeld:

  • Het product moet gemaakt worden van een bepaalde grondstof (PET, PP of PE);
  • Het product moet volledig gemaakt zijn van ëën van de bovenstaande materiaal soorten, zo niet zal deze als losse onderdelen gescheiden afgevoerd moeten worden;

Nieuwsgierig geworden naar alle aspecten welke jouw product nu echt recyclebaar maken? Check dan de website van het KIDV.

Door de aanschaf van onze Oasus waterfles koop je niet alleen een super mooie duurzame waterfles, maar lever je ook nog eens een concrete bijdrage aan een betere wereld en milieu. 

Naast grote investeringen in technologische ontwikkelingen is er ook veel onderzoek, transparantie en samenwerking nodig in de productieketen om de bewustwording te vergroten en de kwaliteit van inzameling, recycling en productie van hergebruikte grondstoffen te verbeteren. Recycling verandert daarmee van downcycling naar upcycling. Dat betekent dat de kwaliteit van de gerecyclede grondstof minimaal net zo goed is als de kwaliteit van de niet-gerecyclede grondstof. Daarvoor is nog een hele lange weg te gaan. Bij Eurobottle nemen wij actief deel aan projectgroepen en initiatieven welke de kwaliteit van de recycling processen verhogen. Hiermee hebben wij als doel om onze kennis te delen en tegelijkertijd te leren van anderen. Deze twee aspecten zijn cruciaal om stappen te zetten richting een volledig circulair product.

Benieuwd naar alle unieke aspecten van de Oasus waterfles?

Over Oasus

In iedere kleur verkrijgbaar en sierband verkrijgbaar met gravering.